BEVAR NATUREN I SOLRØD
BLIVER TIL EN FORENING

MELD DIG IND I DAG

Podcast 'mit solrød'
Hvorfor er naturen så vigtig ?

I podcasten fortæller Ina Lindemark, hvor skidt det egentlig står til for naturen i Solrød, hvor vi er helt nede som nummer 92 ud af landets 98 kommuner på det særlige naturkapitalindeks.

Bevar naturen i solrød arrangerede
Affaldsindsamling d. 18/4-21

27 friske børn og voksne troppede op i Jersie Mose til affaldsindsamling med Bevar naturen i Solrød. Vi samlede primært langs motorvej og parkeringpladsen, hvor der var afsindigt meget affald henkastet. Faktisk fik vi fyldt 2 trailere på 1,5 time.
Tak for en dejlig dag til alle indsamlere.

Bekendtgørelse fra transportministeriet i høring
Lynetteholm - afskæring af klageadgang i høring

Transportministeriet vil afskære klageadgange til 7 love i anlægsperioden for Lynetteholmen. Det drejer sig om klageadgang til: Lov om naturbeskyttelse, Lov om vandforsyning m.v, Lov om miljøbeskyttelse, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om råstoffer, Lov om forurenet jord samt Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Høringsfrist er d. 29/9-2021

previous arrow
next arrow
Slider