Støtteudbetaling biogas

Nedenfor liste over støtteudbetaling for opgraderet biogas og for varme produceret ved anvendelse af biogas i perioden 2015-2021.
I 2021 modtog Bigadan/Solrød Bioenergi modtog 49,3 mio. kr i statsstøtte som tilskud til driften i Solrød.

Tal fra 2018 viser, at biogas i 2030 vil producere 13 pct. af den samlede vedvarende energi i Danmark men samtidig modtager 54 pct. af de samlede statstilskud til vedvarende energi: “I svaret til Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen har Lilleholts ministerium beregnet, hvor mange procent af den offentligt støttede vedvarende energi, de forskellige energiformer vil levere fra i år og frem til 2030, hvor det nye energiforlig udløber. Samtidig svarer det på, hvor mange procent af støtten hver enkelt energiform modtager”: https://ing.dk/artikel/sagde-de-ikke-skaaltalerne-biogas-loeber-med-tredjedel-stoetten-vedvarende-energi-213619