Natur på Solrøds marker

Store dele af Solrød Kommunes areal er under landbrugsmæssig udnyttelse – nærmere bestemt er hele 53% af Solrøds areal landbrugsjord med en ringe naturværdi.

En gruppe lokale landmænd er derfor gået sammen om initiativet ‘Solrød summer’ for at så blomsterstriber på markerne. For at skabe variation i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.

Initiativet er startet af Hans Thorsen og interesserede kan kontakte ham på telefon 27 84 38 14 eller mail gthans@live.dk 

Natur på Solrøds marker er støttet økonomisk af Havdrup Maskinforretning og Solrød Centerforening.