Særlige naturområder

På hede- og overdrevsområderne uden for skoven kan man i højsommeren være heldig at se den lille, himmelblåfarvede argusblåfugl.


Her kan rørhøgen og sortternen opleves og mosen er i det hele taget meget artsrig med mange forskellige blomster. Det er også her du finder fugletårnet.


Kendt for sine revler, lagune, strandenge og klitter. Her kan opleves en række sjældne trækfugle.

Bemærk: Ingen hunde mellem den 1. april og 15. juli. Resten af året skal hunde være i snor.


Har tidligere været en meget værdifuld botanisk lokalitet med flere arter orkideer. Her kan stadig findes spændende flora og flere bilag IV arter som engsnarre, butsnudet frø, vandflagermus, mv.

Læs Naturlokalitetsregister 1969
Læs Floraliste 1975
Læs Moseregistrering 1980
Læs Botanisk overvågning Jersie Mose 1984
Læs Vegetationsbeskrivelse 1998
Læs Vegetationsbeskrivelse 2000


Her kan man finde sjældne nøjsomhedsplantearter som vibefedt og sump-hullæbe.
Der er også god mulighed for at iagttage mange arter af padder og krybdyr ved søen, og området huser kommunens vigtigste bestande af markfirben.


Kommunens største eng- og moseområde. Her findes mange bilag IV-arter som spidssnudet frø, stor vandsalamander, engsnarre og planter som strandnellike og nældesilke.