Naturkapitalindeks

Naturkapitalindeks – Solrød nr. 92 ud af 98 kommuner!

Forskere fra DCE på Aarhus Universitet har på baggrund af alle tilgængelige data om biodiversitet, udarbejdet det såkaldte ‘Naturkapitalindeks’. Naturkapitalindekset er et udtryk for værdien af naturen i den enkelte kommune, vægtet med hvor meget natur der er. Formålet med opgørelsen af naturkapital er at skabe overblik over fordelingen og kvaliteten af natur i kommunerne. Naturkapitalindekset afspejler således først og fremmest, hvad kommunens arealer er disponeret til. Dette giver god mening, da den vilde naturs største problem i Danmark er mangel på plads.

I Solrød kommune står det meget skidt til. Således scorer Solrød kun 13 point ud af 100 mulige og placerer sig dermed på en plads nummer 92 ud af 98 kommuner i Danmark. Du kan læse mere om naturkapitalindekset på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside: Hvor god er naturen i din kommune?
Selve opgørelsen og filerne kan du downloade her: https://biodiversitet.nu/naturkapital

Indekstal fra alle danske kommuner fremgår af denne datasorterede excelfil, der angiver antal point ud af 100 maksimalt mulige point.