Om foreningen

  • Foreningen Bevar Naturen i Solrød er en lokalt forankret forening startet af lokale ildsjæle, med en stor kærlighed til naturen i Solrød. Foreningen er opstået ovenpå flere kedelige beslutninger om at bygge mere industri frem for at sikre mere natur i kommunen. Foreningen arbejder for at oplyse om- bevare og beskytte den natur vi har, samt at genoprette forringede naturområder og gerne udvide eksisterende naturområder.
  • Vi mennesker har brug for naturen og naturen har brug for dig. Medlemskab koster 100 kr/år for enkeltpersoner og som medlem støtter du arbejdet i foreningen, du får medindflydelse på, hvilke sager foreningen skal arbejde med, og du har også mulighed for at involvere dig i et konkret projekt eller sag i en afgrænset periode som ligger dig på sinde. Eller du kan blot via dit bidrag hjælpe til foreningens arbejde. Foreningen er desuden registreret som hørings- og klageberettiget.
  • Bevar Naturen i Solrød arbejder også på det politiske niveau i Solrød, for at få sat naturen på den politiske dagsorden, at sikre bedre borgerinddragelse indenfor foreningens fokusområder og at få afsat midler til naturen på næste års budgetter.
  • Foreningens formål er at prioritere og værne om natur og miljø i Solrød Kommune. Herunder beskyttelse af drikkevand, vandmiljø, det åbne landskab og havmiljø samt have fokus på trafik og forurening via lugt, luft og støj. Foreningen varetager interesserne for borgere, natur og dyreliv, der vil blive påvirket negativt af skæmmende industrielle anlæg, byggerier, anlæg og lignende.
  • Foreningen er registreret som hørings- og klageberettiget efter miljøbeskyttelseslovens § 76 og § 100.
  • Du finder os på Facebook i gruppen ‘Bevar naturen i Solrød’
  • Foreningen kan kontaktes via kontaktformularen eller pr. mail: info@bevarnaturensolrod.dk
  • Du melder dig ind i foreningen ved at klikke her