Natur i Solrød

Hvordan står det til med naturen i Solrød?

Naturen er under pres, men kommunen mener, at med sin nærhed til hovedstaden vil stadig byudvikling og fortætning af eksisterende byområder være et grundpræmis for Solrød Kommune. Men sådan behøvede det ikke at være, hvis man levede op til kommunens eget slogan ‘Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo’.

Vi befinder os globalt i en biodiversitetskrise og dette gælder også i Solrød Kommune. Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og det samspil disse indgår i. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. I Solrød Kommune har vi flere helt særlige naturområde, der trænger til en håndsrækning. Vores sjældne arter og mest værdifulde naturområder vil aldrig komme tilbage, hvis de først er forsvundet. Derfor skal vi sikre at prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen i biodiversiteten, og understøtte at mere af Solrøds vigtige natur bevares og styrkes. Noget af den uerstattelige natur vi har i Solrød er f.eks. Trylleskoven, Gammel Havdrup Mose, Staunings Ø, Jersie Mose, kalkgraven og Karlstrup Mose. I Solrød er vi også berigede med flere sjældne og truede arter som spidssnudet frø, sommerfuglen argusblåfugl, markfirbenet og planter som orkidéen sump-hullæbe. Alt det skal vi passe godt på.

Du kan læse mere om naturen i Solrød i kommunens naturkvalitetsplan 2014-2018.
Og den nyeste naturkvalitetsplan 2020-2024, godkendt i november 2020