Kommissorium Køge Bugt

7 kommuner langs Køge Bugt er gået sammen om at beskytte havmiljøet

Brøndby, Greve, Ishøj, Køge, Solrød, Stevns og Vallensbæk kommuner er alle beliggende ud til Køge Bugt. Køge Bugt har betydning for det liv, der leves i kommunerne, og alle syv kommuner er optaget af den diversitet og det dyreliv, der findes i bugten. Køge Bugt er blandt andet hjemsted for sjældne dyrearter, som østersømarsvinet, og planter, som bl.a. ålegræs. Naturen har en værdi i sig selv, men den er også væsentlig for menneskers trivsel og mentale sundhed, og Køge Bugt bliver flittigt benyttet af borgerne i de syv kommuner samt af borgere fra omegnskommunerne som et rekreativt fritidsområde.


De syv kommuner, der står bag samarbejdet, støtter op om målsætningen om at bremse tabet af biodiversitet, herunder biodiversiteten i havet. Vi har en forpligtelse til at passe på naturen af respekt for naturen og til glæde for nuværende og fremtidige generationer. Vi ønsker at værne om biodiversiteten til glæde for borgerne i vores og andre kommuner, som sætter pris på Køge Bugts naturskønne miljø.


Vi vil arbejde for at fremme Køge Bugt som en marine-nationalpark for at bekæmpe den tilbagegang, der har været i biodiversiteten i Danmark, også i havmiljøet.

Læs kommissoriet for kommunesamarbejdet her