Vandmiljø

Bevar Naturen i Solrød har haft fokus på vandmiljøet i vores vandløb. Der har f.eks. været en sag, hvor biogasanlægget udledte urenset overfladevand i et §3 beskyttet vandløb. Foreningen tog en vandprøve og fik denne analyseret hos et laboratorie, Eurofins.

Værdierne BI5 og COD var for høje og det ene uden for skala ! Vi har forholdt kommunen for svaret og de erkendte at prøverne var for høje og sagen skal undersøges. Det vigtige her er også at der er tale om et vandløb i et § 3 område, som udleder sit vand i et andet beskyttet område og først til sidst når det havet. Derfor bør der være særlig skarpe krav til at vandet er rent så frøer /vanddyr/fisk/vandplanter mv kan leve og gro for det er en særlig fauna og derfor er området beskyttet.

Vores bekymring er – at kommunens besigtigelser initiativer mv primært er sket efter vores henvendelse i oktober 2021. Det bekymrer os, at borgerne skal opdage udfordringer, når kommunen har tilsyn. Dertil skriver kommunen, at området er statens ansvar og miljøministeriet skriver til at det er kommunens pligt at tage ansvar og særligt når der er påpeget et problem.

Det er altså rigtig rigtig tungt, men vi er lykkes med at få fokus på problemet og forventeligt også en løsning, når det er undersøgt til glæde og gav for naturen. Det var et dødt vandløb, vi tog en prøve fra.

Skulle der iøvrigt sidde en vandkyndig iblandt medlemmerne i foreningen – så ræk meget gerne ud via en mail til info@bevarnaturensolrod.dk

Det vil også være rart hvis der er andre med viden/speciale i naturen/miljø, som vi må række ud til når der opstår sager. Det vil styrke vores forening.

Analyserapporten fra Eurofins findes her

Miljøgodkendelsen vedr. spildevandsudledning for Solrød Biogas – grænseværdier på s. 9

Spørgsmål og svar fra Solrød kommune vedr. spildevandshåndtering